Υπηρεσίες - Δραστηριότητες

Το Γραφείο Καριέρας του Mediterranean College (MC Career Office) βρίσκεται στην καρδιά του MC Employability Scheme. Η διοργάνωση του MC Employability Fair και του Employability Week τελεί υπό την ευθύνη του Γραφείου και υποστηρίζεται από το ευρύ δίκτυο συνεργατών του Κολλεγίου.

Οι φοιτητές αξιοποιούν τις υπηρεσίες του Γραφείου Καριέρας του Κολλεγίου για να:

  • Παρακολουθήσουν events ανάπτυξης δεξιοτήτων επαγγελματικής αποκατάστασης, όπως εκπαιδευτικές επισκέψεις, guest lectures, σεμινάρια, ομιλίες, παρουσιάσεις, workshops κ.α.
  • Λάβουν ατομική συμβουλευτική καριέρας και αξιολόγηση των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής τους προσωπικότητας.
  • Λάβουν καθοδήγηση για τη σωστή προετοιμασία του βιογραφικού σημειώματος, της συνοδευτικής επιστολής και του προφίλ τους στα social media.
  • Αιτηθούν για θέσεις πρακτικής ή εθελοντικής εργασίας που ανακοινώνονται από το Γραφείο Εργασίας.
  • Μάθουν πώς να αναζητούν αποτελεσματικά εργασία και να συνεργάζονται με γραφεία επιλογής προσωπικού.
  • Υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα για να προωθηθεί σε συνεργαζόμενες, με το Γραφείο, επιχειρήσεις.
  • Ενημερωθούν για δυνατότητες συνέχισης σπουδών σε μεταπτυχιακά και σε προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης.

Με στόχο την ενίσχυση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής προοπτικής των φοιτητών του, το Mediterranean College διοργανώνει το Ετήσιο Student Excellence Conference (Διεπιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο). Οι φοιτητές του Κολλεγίου και άλλων Πανεπιστημιακών Σχολών, υποβάλλουν ερευνητική πρόταση και έπειτα από θετική αξιολόγηση, την παρουσιάζουν στο Συνέδριο, ενώπιο φοιτητών, καθηγητών και εκπροσώπων της αγοράς.