Απόψεις Συνεργατών

20180507-employability-slider

Εμμανουέλα Συφναίου, Product Manager La Roche-Posay at L’Oreal

Εκτός από τις γνώσεις που αποκτά κάποιος μέσω του πτυχίου ή/και του μεταπτυχιακού, εξίσου σημαντικές είναι και οι επαγγελματικές δεξιότητες στη σημερινή ιδιαίτερα δύσκολη και ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Κατά συνέπεια, η κατοχή επαγγελματικών πιστοποιήσεων αποτελεί, όχι μόνο κομμάτι της δια βίου εκπαίδευσης, αλλά βασικό προσόν κάθε υποψήφιου. Εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες και μπορεί να αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Εμμανουέλα Συφναίου
Product Manager La Roche-Posay at L'Oreal