Χορηγοί - Υποστηρικτές

20180507-employability-slider

Χορηγοί - Υποστηρικτές

Ευχαριστούμε θερμά τις παρακάτω εταιρίες για την ουσιαστική συμβολή τους στην πραγματοποίηση των επί μέρους projects του MC Employability Scheme.