•  
  Επωνυμία:
   *
 •  
  Διακριτικός Τίτλος:
   *
 •  
  Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων:
 •  
  Άτομο Επικοινωνίας:
 •  
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
 •  
  Email Επικοινωνίας:
 •  
  Ιστοσελίδα:
 •  
  Λογότυπο:
 •  
  Τομέας Δραστηριοποίησης:
 •  
  Σύντομη Περιγραφή Εταιρείας:
 •  
  Αριθμός Απασχολουμένων:
 •  
   
 •  
  Τρόπος Συμμετοχής Εταιρείας:

 •  
   Εκπρόσωπος/εκπρόσωποι της εταιρείας συμμετέχουν σε διάλεξη/ομιλία/ σεμινάριο στο Mediterranean College
 •  
   Η εταιρεία προσφέρει συμβουλευτική στους φοιτητές του Mediterranean College
 •  
   Η εταιρεία προσφέρει τις εγκαταστάσεις της για διενέργεια εκπαιδευτικής επίσκεψης από τους φοιτητές του Mediterranean College
 •  
   Η εταιρεία μπορεί να υποστηρίξει φοιτητές του Mediterranean College για την εκπόνηση projects, διπλωματικών εργασιών κλπ.
 •  
   Η εταιρία προσφέρει θέσεις εργασίας ή θέσεις πρακτικής άσκησης στους φοιτητές/απόφοιτους του Mediterranean College
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •